Angelina Jolie

  • mwigizaji
  • Kuzaliwa: 1975 Marekani
  • Mtaliki/ Mtalikiwa
  • Watoto: 6
  • Mwaka: TSh64,405,649,392
  • Kwa Mwezi: TSh5,367,137,449
  • Kwa Wiki: TSh1,238,570,181
  • Kwa Siku: TSh247,714,036
Angelina Jolie

Notification: the salarychecker is based on a 5 days working week and two weeks holiday per year Forbes 2018: $28 million Forbes 2016: $8 million Forbes July 2014: $18 million Forbes June 2013: $33 million Forbes June 2012: $20 million Forbes June 2011: $30 million

Chanzo/ Vyanzo

Update: 2018-8

loading...
Loading...