ዝቅተኛ ክፍያ – ኢትዮጵያ

  • በ ሰኔ 2020 ገቢር

የስራ ሰዓት

  • የተወሰነው ቀን በሳምንት፡ 6.0
  • የተወሰነው ሰዓት በሳምንት፡ 48
  • በአዋጅ ቁጥር 515/2007 አንቀፅ 32 መሰረት የመንግስት ሰራተኞች (ሲቪል ስረቫንቶች) መደበኛ የስራ ሰዓት እንደየስራው ሁኔታ የሚወሰን ሆኖ በሳምንት ክ39 ሰዓት መብለጥ የለበትም፡፡ ይህ ለሁሉም በመንግስት ስራ (በሲቪል ስርቪስ) ውስጥ ላሉ ደምወዝ ተከፋዮች ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ በአዋጅ ቁጥር 515/2007 አንቀፅ 34 መሰረት ማንኛውም ትርፍ ሰዓት የሰራ የመንግስት ሰራተኛ (ሲቪል ስረቫንት) እንደ ምርጫው የማካካሻ ፍቃድ ወይም የትርፍ ሰዓት ክፍያ የማግኝት መብት አለው፡፡

ትርጓሜዎች:

የደረጃ እርከን፡ የደረጃ እርከን ረድፍ እያንዳንዱ የአገልግሎት አይነት የሚጀምርበትን የደረጃ እርከን ያሳያል፡፡

ተጨማሪ መረጃ በ ይገኛል

ዝቅተኛ ክፍያ - ኢትዮጵያ - ተመዝግበው የተቀመጡ መነሻ ደምወዞች

loading...
Loading...