Kinga

Kutokufanya kazi hatarishi

Sheria ya Ajira inatoa kinga kwa wafanyakazi wajawazito na wanaolea. Ikiwa mwajiri atahakikisha kwamba mfanyakazi mwanamke mjamzito au anayelea amepigwa marufuku dhidi ya kufanya kazi usiku na/au kazi baada ya saa rasmi ili kuhakikisha usalama na afya yake, mwajiri atalazimika kufanya hivyo.

Ikiwa hali za kufanya kazi za mfanyakazi haziwezi kufaa kazi yake ya sasa, lazima ahamishwe kwa kazi nyingine bila kupoteza malipo. Sheria inapiga pia marufuku kumpa kazi au kumweka mfanyakazi mwanamke katika eneo lolote linalotumia kemikali za sumu ambazo zinaweza kuathiri uzazi au ujauzito wake na kuwaweka wafanyakazi wanawake penye minunurisho ya benzini na ayoni. Mwajiri anahitajika kuhakikisha kwamba mfanyakazi mjamzito hajapewa kazi nzito na saa za kufanya kazi zimepangwa kwa njia ambayo mfanyakazi huyo hafanyi kazi usiku.

chanzo: §84-87 ya Sheria ya Ajira Nambari 11 ya 2005 

Kinga dhidi ya Kuachishwa kazi

Imepigwa marufuku kukatiza au kumfuta kazi mfanyakazi  kwa misingi ya ujauzito au kujifungua. Ujauzito au kunyonyesha huzingatiwa kuwa sio sababu nzuri za kukatiza mkataba hata wakati wa kipindi cha majaribio. Mwajiri hawezi kumfuta kazi mfanyakazi ambaye ako katika livu ya uzazi kwa msingi kwamba kwa kuwa katika livu ya uzazi, mfanyakazi husika alikosa kufanya kazi.

chanzo: §60.5, 70.7, 87.1.c na 118.3.c ya Sheria ya Ajira Nambari 11 ya 2005

Haki ya kurejea kwenye nafasi ya kazi

Haki ya kurejea imehakikishwa chini ya Ajira ya kazi. Mfanyakazi mwanamke anayejifungua mtoto ana uhakika wa kufanya kazi kati ya wiki 08 kuanzia tarehe yake ya kujifungua.

chanzo: § 70.8 ya Sheria ya Ajira Nambari 11 ya 2005 

loading...
Loading...