Work Injury Benefits

Disability / Work Injury Benefit

Ubumuga wagize uri ku kazi bushyirwa mu byiciro bine: (i) Ubumuga butuma utagira icyo wikorera (ii) ubumuga bucagase (iii)Ubumuga bw'igihe gito (iv) ubumuga buviramo umukozi gupfa.

Igihe umukozi agize ubumuga butuma atagira icyo yikorera, ahabwa 85% by'umushahara we mpuzandengo mu gihe cy'amezi 3 mbere y'uko ubwo bumuga butangira.
Igihe umukozi agize ubumuga bucagase ( iyo ubumugabwe busuzumwe bagasanga buri ku gipimo cya 15% kuzamura), umubare w'amafaranga agomba guhabwa ushingira ku gipimo cy'ubumuga kandi akishyurwa pansiyo yawe nkuko biteganywa n'itegeko. Iyo basanze ubumuga bwawe buri ku gipimo kiri hagati ya 1% na 14%, uhabwa amafaranga ya pansiyo y'imyaka itatu.
Mu gihe umukozi yagize ubumuga bw'igihe gito, ahabwa 75% by'umushahara mpuzandengo ( mu mezi atatu mbere y'uko ubumuga butangira) kugeza igihe akiriye cyangwa agaragariye ko afite ubumuga buhoraho. Umukozi utaramugaye burundu ahemberwa iminsi itarenze 180. Igihe umukozi akomeretse bikamuviramo gupfa, abo arebererera ni bo bahabwa pansiyo. 30% by'umushahara mpuzandengo w'umukozi uhabwa uwo bashakanye ( umugabo cg umugore). 15% by'umushahara mpuzandengo wa nyakwigendera uhabwa buri mwana nka pansiyo y'uwasizwe na Nyakwigendera. Imfubyi ku babyeyi bombi ihabwa 20% bya pansiyo igenerwa abasizwe na nyakwigendera. Ababyeyi ba nyakwigendera bahabwa 10%. Amafaranga ahabwa abasizwe na nyakwigndera ntagomba kurenga 100% bya pansiyo y'ubumuga buhoraho bwa nyakwigendera.

loading...
 
 
 
Loading...