Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων υπέρ των νέων Κυπρίων γυναικών στις επιστήμες και στη μηχανική

Στην Κύπρο, σε κάποια από τα επαγγέλματα υψηλότερων δεξιοτήτων όπως είναι οι εκπαιδευτικοί ή οι επιστήμονες και οι μηχανικοί, η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι μεγαλύτερη υπέρ των ανδρών, ενώ κάποια επαγγέλματα με εμπειρία εμφανίζουν μισθολογική διαφορά υπέρ των γυναικών. Σε άλλα επαγγέλματα όπως είναι οι επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, οι επαγγελματίες και οι συνεργάτες κερδίζουν σχετικά ίσους μίσθους. Μεταξύ των επαγγελμάτων χαμηλής εξειδίκευσης, υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών ή πωλητών, οι άνδρες κερδίζουν περισσότερα από τις γυναίκες και σε εργασία με παρόμοια εμπειρία.

Οι μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, τόσο υπέρ των ανδρών όσο και υπέρ των γυναικών, έχουν καταγραφεί στα επαγγέλματα των επιστημών και της μηχανικής. Γυναίκες που έχουν έως και 5 χρόνια προϋπηρεσία κερδίζουν 5% περισσότερα από τους άνδρες, αλλά την ίδια στιγμή οι άνδρες κερδίζουν 30% περισσότερα στις ομάδες με εμπειρία από 6 έως και 10 χρόνια προϋπηρεσίας. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως και 5 χρόνια κερδίζουν 16% περισσότερα από τις γυναίκες και 11% περισσότερα μετά από τα 6 και έως τα 10 χρόνια προϋπηρεσίας. Αυτό ωστόσο αλλάζει μετά από τα 11 χρόνια προϋπηρεσίας, όταν οι γυναίκες αρχίζουν να κερδίζουν 2% περισσότερα από τους άνδρες και μετά τα 20 χρόνια 4% περισσότερα από τους άνδρες. Μια παρόμοια εξέλιξη υπάρχει και στο επάγγελμα των υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών, όπου οι άνδρες κερδίζουν περισσότερα στην αρχή της καριέρας τους, αλλά οι γυναίκες κερδίζουν περίπου 3% περισσότερα μετά από 11 χρόνια εργασίας.

Στις πωλήσεις οι γυναίκες κερδίζουν 2% περισσότερα από τους άνδρες με προϋπηρεσία έως και 5 χρόνια, αλλά μετά από αυτό εμφανίζεται μια σημαντική μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Άνδρες με 6 έως και 10 χρόνια προϋπηρεσίας κερδίζουν 24% περισσότερα από τις γυναίκες και με 11 έως και 20 χρόνια προϋπηρεσίας έως και 27% περισσότερα. Για τους υπαλλήλους λογιστηρίου και τήρησης λογιστικών βιβλίων οι μισθοί είναι σχεδόν ίσοι έως τα 5 χρόνια προϋπηρεσία καθώς επίσης και μετά τα 11 χρόνια εργασίας με μόνο ένα 6% πλεονέκτημα μισθού για τους άνδρες. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά στα 6 με 10 χρόνια ανά κατηγορία εμπειρίας, με μια διαφορά 19% υπέρ των ανδρών.

Από πού προέρχεται η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Ως μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων νοείται η άνιση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας η οποία εκτελείται με τις ίδιες δεξιότητες και προσόντα. Η μισθολογική αυτή διαφορά είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας και των πρακτικών περί διαχωρισμού των φύλων. Οι νοοτροπίες και πρακτικές αυτές ενισχύουν άνισες ευκαιρίες ανάπτυξης για γυναίκες και άντρες, καθώς επίσης και αδικαιολόγητες διαφορές στις αποδοχές εντός των κατηγοριών εργαζομένων και επαγγελμάτων. Να σημειωθεί ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων που απεικονίζεται παρακάτω αφορά μόνο τα επαγγέλματα και τους εργαζομένους που αναλύθηκαν.

Πίνακας 1. Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων για μεγάλες επαγγελματικές ομάδες στην Κύπρο

Επάγγελμα Προϋπηρεσία σε έτη Άνδρας Γυναίκα Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) % Διαφορά
Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 0-5 8.11 8.51 -4.93%
6-10 12.97 9.06 30.15%
11-20 19.01 16.01 15.78%
Περισσότερα από 20 24.1 21.1 12.45%
Εκπαιδευτικοί 0-5 12 10.09 15.92%
6-10 16.53 14.76 10.71%
11-20 23.31 23.84 -2.27%
Περισσότερα από 20 28.37 29.43 -3.74%
Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 0-5 10.20 9.88 3.14%
6-10 14.33 12.94 9.70%
11-20 19.13 18.39 3.87%
Περισσότερα από 20 19.73 18.96 3.90%
Συνεργάτες επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 0-5 8.14 7.81 4.05%
6-10 9.54 9.19 3.67%
11-20 12.89 11.82 8.30%
Περισσότερα από 20 15.49 14.83 4.26%
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 0-5 7.64 6.35 16.88%
6-10 8.77 7.35 16.19%
11-20 7.21 7.42 -2.91%
Περισσότερα από 20 8.29 8.5 -2.53%
Υπάλληλοι λογιστηρίου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 0-5 6.48 6.55 -1.08%
6-10 7.95 6.41 19.37%
11-20 9.32 8.74 6.22%
Περισσότερα από 20 10.53 9.82 6.74%
Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 0-5 5.24 5.17 1.34%
6-10 6.78 6.48 4.42%
11-20 6.62 6.43 2.87%
Περισσότερα από 20 8.59 7.17 16.53%
Πωλητές 0-5 5.46 5.58 -2.20%
6-10 7.58 5.76 24.01%
11-20 8.12 5.89 27.46%
Περισσότερα από 20 8.22 7.05 14.23%

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων βασίζεται σε μια σύγκριση των μέσων ακαθάριστων αποδοχών ανά φύλο, διαιρώντας τη διαφορά που προκύπτει με τον μέσο μισθό των αντρών. Όλες οι κατηγορίες εργαζομένων στον πίνακα έχουν τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Τι είναι το πρότζεκτ WITA-Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Με τα Καινοτόμα Εργαλεία κατά της Μισθολογικής Διαφοράς μεταξύ των Δύο Φύλων – WITA GPG (Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2016) προσπαθούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη μείωση της μεγάλης και συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμα Επιχορήγης Δράσης PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 4000004929. Μία από τις δραστηριότητές μας είναι να συγκρίνουμε τους μισθούς αντρών και γυναικών σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων και να δώσουμε τα αποτελέσματα για δημοσίευση στις εθνικές ιστοσελίδες WageIndicator όλων των 28 μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας, καθώς επίσης και τη διάδοσή τους μέσω δελτίων τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ WITA

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μισθολογική Διαφορά Μεταξύ των Δύο Φύλων στην Κύπρο στο Mywage.org/Cyprus

loading...
 
 
 
Loading...