Η μητρότητα στην εργασία

Άδεια Μητρότητας

Η άδεια μητρότητας προβλέπεται και ρυθμίζεται βάσει του Νόμου περί Προστασίας της Μητρότητας.

Μια έγκυος εργαζόμενη δικαιούται άδεια μητρότητας 18 συνεχόμενων εβδομάδων. Από αυτή την άδεια, οι 11 εβδομάδες θεωρούνται υποχρεωτική άδεια (δύο εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού, η εβδομάδα του τοκετού και οκτώ εβδομάδες μετά την εβδομάδα του τοκετού). Μία εργαζόμενη γυναίκα δικαιούται άδεια μητρότητα με την παρουσίαση ιατρικού πιστοποιητικού από εγγεγραμμένο ιατρό στο οποίο να αναφέρεται η αναμενόμενη εβδομάδα του τοκετού. Για λόγους υγείας του βρέφους (νοσοκομειακή περίθαλψη), σε μια νέα μητέρα μπορεί να χορηγηθεί μια επιπλέον εβδομάδα άδειας μητρότητας για κάθε 21 ημέρες νοσηλείας υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική πρόσθετη άδεια δεν υπερβαίνει τις 6 εβδομάδες. 

Αν ο τοκετός επέλθει μετά την προβλεπόμενη εβδομάδα του τοκετού, η διάρκεια της άδειας πριν από την εβδομάδα του τοκετού παρατείνεται. Αν ο τοκετός επέλθει νωρίτερα από την αναμενόμενη εβδομάδα του τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας μητρότητας λαμβάνεται μετά την εβδομάδα του τοκετού, έτσι η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας των 18 εβδομάδων είναι διασφαλισμένη.

πηγή: §3 Νόμος περί Προστασίας της Μητρότητας (100(Ι)/1997), όπως τροποποιήθηκε

Έσοδα

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε κάθε μισθωτή ή αυτοαπασχολούμενη γυναίκα για μια περίοδο 18 εβδομάδων μεταξύ της ένατης και της δεύτερης εβδομάδας πριν από την αναμενόμενη εβδομάδα του τοκετού. Επίσης, οι παροχές καταβάλλονται για διάστημα 16 εβδομάδων σε θετές μητέρες παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για την λήψη του επιδόματος μητρότητας, οι οποίες είναι: η ασφαλισμένη γυναίκα βρίσκεται σε άδεια μητρότητας και δεν λαμβάνει ολόκληρο το μισθό ή το ημερομίσθιο από τον εργοδότη της, είναι ασφαλισμένη για τουλάχιστον 26 εβδομάδες και έχει καταβάλει, μέχρι την ημέρα καταβολής του επιδόματος μητρότητας, εισφορές ή ασφαλιστικές αποδοχές όχι λιγότερο από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστικών αποδοχών (το οποίο αλλάζει ανά έτος) και στην ασφαλισμένη γυναίκα έχουν καταβληθεί ή πιστωθεί ασφαλιστικές αποδοχές, κατά το προηγούμενο έτος εισφορών όχι μικρότερες από 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστικών αποδοχών.

Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για επίδομα μητρότητας που καταβάλλεται μετά τη γέννηση του κάθε παιδιού, αν η μητέρα, ή ο σύζυγός της, πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Το επίδομα μητρότητας είναι μια περιοδική παροχή και καταβάλλεται σε φυσικές μητέρες για 18 εβδομάδες, με παράταση έξι εβδομάδων (αν το βρέφος νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού). Οι μητέρες λαμβάνουν το επίδομα για 16 εβδομάδες από την εβδομάδα του τοκετού εάν ένα παιδί είναι κάτω των 12 ετών.

Το επίδομα μητρότητας αποτελείται από το βασικό και το συμπληρωματικό επίδομα. Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος ισούται με το 72% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των βασικών ασφαλιστικών αποδοχών των ασφαλισμένων γυναικών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών. Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος αυξάνεται σε 80% αν έχει ένα προστατευόμενο μέλος, 90% αν έχει δύο προστατευόμενα μέλη και 100% εάν έχει τρία προστατευόμενα μέλη. Το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής παροχής ισούται με το 72% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των ασφαλιστικών αποδοχών της ασφαλισμένης γυναίκας επί των βασικών ασφαλιστικών της αποδοχών. Το επίδομα μητρότητας είναι ένα κατ’ αποκοπή ποσό, το ίδιο για όλες τις γυναίκες που έχουν δικαίωμα σε αυτό και το ποσό για κάθε παιδί ισούται με το 6% των ετήσιων ασφαλιστικών αποδοχών.

Η καταβολή του επιδόματος μητρότητας εξαρτάται από την συμπλήρωση και την υποβολή της αντίστοιχης αξίωσης στο εν λόγω τμήμα εντός 21 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της άδειας μητρότητας. Η καταβολή της επιχορήγησης μητρότητας εξαρτάται από την υποβολή του αιτήματος εντός ενός έτους από τη γέννηση του παιδιού.

πηγή: §21, 26-30, Τέταρτος Πίνακας (Μέρος Ι & ΙΙΙ) του Νόμου περί Κοινωνικής Ασφάλισης του 2010 (59(Ι)/2010), όπως τροποποιήθηκε

Δωρεάν ιατρική περίθαλψη

Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης χορηγούνται σε όλους τους Κύπριους και τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου. Η έκταση των ιατρικών υπηρεσιών συνδέονται άμεσα με το εισόδημα των μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών και περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από τακρατικά ιατρικά ιδρύματα. Το δικαίωμα στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης αποδίδεται μετά από εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Δωρεάν ιατρική περίθαλψη αποδίδεται σε μεμονωμένα άτομα των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €15,377.41 και στις οικογένειες των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €30,754.82, αυξημένα κατά €1.708,60 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ιατρική φροντίδα με συν-καταμερισμό χορηγείται σε μεμονωμένα άτομα των οποίων το ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ €15,377.42 και €20,503.22 και σε οικογένειες των οποίων το ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ €30,754.83 και €37.589,23, αυξημένα κατά €1.708,60 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ο καθένας μπορεί να κάνει χρήση των κρατικών ιατρικών υπηρεσιών έναντι πληρωμής των καθορισμένων τελών που καθορίζονται ανά διαστήματα.

Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται απευθείας στους ασθενείς σε κρατικά νοσοκομεία και κλινικές. Τα οφέλη περιλαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, νοσηλεία, φροντίδα μητρότητας και φαρμακευτική περίθαλψη.

loading...
 
 
 
Loading...