Θηλασμός

Θηλασμός

Τα διαλείμματα θηλασμού προβλέπονται από το Νόμο περί Προστασίας της Μητρότητας.

Οι μητέρες που θηλάζουν με ένα παιδί κάτω των 09 μηνών (ή από την ημέρα που ξεκινά η άδεια μητρότητας σε περίπτωση υιοθεσίας μέχρι τη λήξη των 09 μηνών) έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την εργασία τους για μία ώρα, ή να πάνε στη δουλειά μία ώρα αργότερα ή να φύγουν από τη δουλειά τους μία ώρα νωρίτερα κάθε μέρα. Τα διαλείμματα θηλασμού θεωρούνται και αμείβονται ως χρόνος εργασίας.

πηγές: §5 του Νόμου περί Προστασίας της Μητρότητας του 1997 (100(Ι)/1997), όπως τροποποιήθηκε

loading...
 
 
 
Loading...