Κατώτατος Μισθός – Κύπρος

 • Ισχύει στις Απρίλιος 2020
 • Τα ποσά στον πίνακα είναι σε Ευρώ.
 • Τα ποσά αυτά είναι προ φόρων.

Είδος εργασίας

Ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα Ελάχιστος μισθός ανά μήνα
Φύλακας - Αρχικός Μισθός
Ελάχιστος μισθός με ισχύ από την 1 Απριλίου 2012. Πληροφορίες τελευταία ενημέρωση σε αυτή τη σελίδα 23/1/19
4,90 € 870,00 €
Φύλακας - Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη
Ελάχιστος μισθός με ισχύ από την 1 Απριλίου 2012. Πληροφορίες τελευταία ενημέρωση σε αυτή τη σελίδα 23/1/19
5,20 € 924,00 €
Καθαριστής - Αρχικός Μισθός
Ελάχιστος μισθός με ισχύ από την 1 Απριλίου 2012. Πληροφορίες τελευταία ενημέρωση σε αυτή τη σελίδα 23/1/19
4,55 € 870,00 €
Καθαριστής - Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη
Ελάχιστος μισθός με ισχύ από την 1 Απριλίου 2012. Πληροφορίες τελευταία ενημέρωση σε αυτή τη σελίδα 23/1/19
4,84 € 924,00 €

Ωρες εργασίας

 • Προβλεπόμενες ημέρες ανά εβδομάδα: 6.0
 • Προβλεπόμενες ώρες ανά εβδομάδα: 38
 • Οι κατώτατοι μισθοί βασίζονται/υπολογίζονται για 40 ώρες εργασιας την εβδομάδα.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλεπόμενες ώρες εργασίας των υπάλληλων των καταστημάτων, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 38 ώρες την εβδομάδα και 8 ώρες ημερησίως, ενώ γι
  α τους υπαλλήλους γραφείου οι ώρες εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 44 ώρες συνολικά την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) ή 8 ώρες ημερησίως (οι κανονικές ώρες εργασίας είναι συνήθως 38 έως 40 ώρες με βάση την συνήθη πρακτική και συμφωνία με κάθε εργοδότη).
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλεπόμενες ώρες εργασίας των υπάλληλων των καταστημάτων, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 38 ώρες την εβδομάδα και 8 ώρες ημερησίως, ενώ για τους υπαλλήλους γραφείου οι ώρες εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 44 ώρες συνολικά την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) ή 8 ώρες ημερησίως (οι κανονικές ώρες εργασίας είναι συνήθως 38 έως 40 ώρες με βάση την συνήθη πρακτική και συμφωνία με κάθε εργοδότη).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση

Αρχειοθετημένες Ελάχιστες Αμοιβές - Κύπρος

Αρχείο από το 2019

Αρχείο πριν από το 2019

loading...
 
 
 
Loading...