Ετήσια Άδεια

΄Αδεια μετ'αποδοχών / Ετήσια ΄Αδεια

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον 4 εβδομάδες ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών. Η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας είναι 20 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα και 24 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα, με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος έχει εργαστεί για 48 εβδομάδες εντός του έτους. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο δικαίωμα μέγιστης ετήσιας άδειας. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, αν έχει εργαστεί για λιγότερο από 13 εβδομάδες σε ένα χρόνο. Όσοι εργάζονται από 13 έως 48 εβδομάδες δικαιούνται την αναλογική ετήσια άδεια. Ο Νόμος Ετήσιας Άδειας Μετ’ Αποδοχών προβλέπει (άρθρο 6) ότι οι αργίες, άδεια μητρότητας, ημέρες απουσίας, ως αποτέλεσμα της ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, ημέρες απεργίας ή ανταπεργίας, ειδοποίηση τερματισμού, ημέρες απουσίας, ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή γονικής άδειας, δεν θεωρούνται ως μέρος της ετήσιας άδειας. Αντίθετα, αυτές θεωρούνται μόνο ως διακοπές στην διάρκεια της άδειας.

Μία σύμβαση εργασίας ή συλλογική σύμβαση μπορεί να προβλέπει πιο γενναιόδωρα δικαιώματα. Ωστόσο, η πρόσθετη άδεια πληρώνεται από τον εργοδότη και δεν καταβάλλεται από το ταμείο των διακοπών. Η ετήσια άδεια πληρώνεται μέσω του ταμείου διακοπών με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος έχει λάβει τουλάχιστον εννέα συνεχόμενες ημέρες της ετήσιας άδειας εντός του ίδιου έτους. Το άρθρο 7 (2) του Νόμου περί Ετήσιας Άδεις Μετ’ Αποδοχών ορίζει ένα ανώτατο όριο για τη συσσώρευση άδειας. Κατά συνέπεια ο μέγιστος αριθμός ημερών αδείας που ένας εργαζόμενος μπορεί να μεταφέρει είναι ο αριθμός ημερών αδείας που ο εργαζόμενος δικαιούται για μια περίοδο 2 ετών (40 έως 48 εργάσιμες ημέρες).

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να λειτουργεί το δικό του ετήσιο πρόγραμμα αδειών και να αναλαμβάνει την πληρωμή της ετήσιας άδειας με τους δικούς του όρους, μετά τη χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ταμείο αδειών μετά από αίτησηστο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στον εργοδότη χορηγείται απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι οι όροι του εργοδότη είναι πιο επωφελείς για τους εργαζομένους από αυτούς του νόμου (π.χ., 22 ημέρες ετήσιας άδειας αντί για 20 ημέρες ετήσιας άδειας για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας).

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να λάβουν αποζημίωση προς αναπλήρωση της ετήσιας άδειας, εκτός από την περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης πριν ο εργαζόμενος να λάβει τη συσσωρευμένη άδειά του.

πηγές: Νόμος περί Ετήσιας Άδειας Μετ’ Αποδοχών (8/1967), όπως τροποποιήθηκε, Νόμος περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (63 (1)/2002), όπως τροποποιήθηκε

Αποδοχές τις Μέρες Αργίας

Οι εργαζόμενοι στην Κύπρο δικαιούνται 14 πληρωμένες αργίες λόγω εορτών. Αυτές οι αργίες περιλαμβάνουν την Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου), τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου), την Καθαρά Δευτέρα, του Ευαγγελισμού/Ημέρα της Επανάστασης (25 Μαρτίου),την Μεγάλη Παρασκευή,το Πάσχα και την Δευτέρα του Πάσχα,την Εργατική Πρωτομαγιά (1η Μαΐου), την Πεντηκοστή/ Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, της Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου (1 Οκτωβρίου),την Επέτειο του Όχι/Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (28 Οκτωβρίου),την Παραμονή Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου), τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου), και του Αγίου Στεφάνου (26 Δεκεμβρίου).

Η τουρκοκυπριακός μουσουλμανικός πληθυσμός έχει το δικαίωμα στις αργίες για τις ημέρες του Eid al Fitr (τέλος του Ραμαζανιού) και Eid al Azha (Γιορτή της Θυσίας).

Οι δημόσιες αργίες πληρώνονται και εάν ο εργαζόμενος υποχρεούται να εργάζεται σε αργία, δικαιούται αυξημένο μισθό (200% του κανονικού συντελεστή του μισθού).

Ημέρα Eβδομαδιάιας Ανάπαυσης

Η εβδομαδιαία ανάπαυση προβλέπεται από τον Νόμο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται 11 συνεχόμενες ώρες ημερήσιας ανάπαυσης για κάθε περίοδο 24 ωρών. Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης το δικαίωμα ελάχιστης εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης 24 συναπτών ωρών ανά εβδομάδα (Κυριακή). Η ελάχιστη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να μειωθεί αν δικαιολογείται από αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή λόγω των συνθηκών που αφορούν την οργάνωση της εργασίας. Εάν ο εργοδότης το αποφασίσει, ο εργαζόμενος μπορεί να έχει, σε μια περίοδο 14 ημερών, δύο ξεχωριστές περιόδους ανάπαυσης 24 ωρών η κάθε μία, ή μία περίοδο ανάπαυσης 48 συνεχόμενων ωρών.

Παρεκκλίσεις από τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης επιτρέπονται με συλλογικές συμβάσεις ή με συμφωνίες μεταξύ των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων, με την προϋπόθεση ότι στους εν λόγω εργαζομένουςαποδίδονται ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή τουλάχιστον απαραίτητη προστασία, στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν το στοιχείο της απόστασης μεταξύ του χώρου εργασίας και της διαμονής (εκτός έδρας) του εργαζομένου, δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης που απαιτούν μόνιμη παρουσία για την προστασία προσώπων και περιουσίας (φρουρών ασφαλείας ή επιχειρήσεις ασφαλείας), δραστηριότητες που αφορούν την συνεχή ανάγκη υπηρεσίας ή παραγωγής (νοσοκομεία, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και αποβάθρες, τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κλπ), στην περίπτωση προβλεπόμενης αύξησης της δραστηριότητας εργασίας (γεωργία, τουρισμός, και ταχυδρομικές υπηρεσίες), άτομα που εργάζονται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε περίπτωση ατυχήματος ή επικείμενου ατυχήματος και στην περίπτωση ατυχημάτων που προκαλούνται πέρα από τον έλεγχο του εργοδότη (λόγω ανωτέρας βίας).

πηγή: §6&16(2) Νόμος περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (63(1)/2002), όπως τροποποιήθηκε

loading...
 
 
 
Loading...