Κατώτατοι μισθοί σε Cyprus με ισχύ από 01-04-2012

Τελευταία ενημέρωση των πληροφοριών σε αυτή τη σελίδα: 28-01-2016
Οι κατώτατοι μισθοί στον πίνακα είναι € (Euro)
Είδος εργασίας Θητεία: Ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα Ελάχιστος μισθός ανά μήνα
Φύλακας Αρχικός Μισθός
4,90
870,00
Φύλακας Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη
5,20
924,00
Καθαριστής Αρχικός Μισθός
4,55
870,00
Καθαριστής Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη
4,84
924,00
Σχετικά αντικείμενα
Κόστος ζωής έρευνας
μισθός Έρευνα
Cite this page © WageIndicator 2018 - Mywage.org/Cyprus - Κατώτατοι Μισθοί